HISTORIE SBORU

Počátky sborového zpěvu v Luhačovicích po druhé světové válce jsou spjaty se jmény učitele Štěpána Karlovského a továrního ředitele Václava Bujárka. Na jaře roku 1946 ustavili Pěvecké sdružení, ve kterém zpívalo 49 mužů. Po onemocnění sbormistra Karlovského v roce 1949 činnost sboru ustala.

V lednu 1960 se část členů dřívějšího spolku sešla na ustavující schůzi, aby činnost pěveckého sboru obnovili. Po neúspěšných jednáních o vedení sboru se Štěpánem Karlovským a Karlem Klimešem bylo dosaženo dohody s Rudolfem Dratvou a již 10. 3. 1960 ve 20 hod se pod jeho vedením uskutečnila první zkouška. Od dubna téhož roku zpívalo ve sboru 40 mužů. Předsedou Pěveckého sdružení v Luhačovicích byl v té době Ludvík Páleník. Soubor měl v repertoáru mužské sbory B. Smetany,     J. B. Foerstra, P. J. Křížkovského a lidové písně. Od února 1961 je doložen název Pěvecké sdružení Leoše Janáčka Luhačovice.

12. ledna 1962 byl založen ženský pěvecký sbor, který zpočátku zkoušel odděleně     pod vedením Karla Klimeše nebo Josefa Martiníka, postupně byly do repertoáru zařazovány skladby pro smíšené pěvecké těleso. Paralelně tak existoval sbor mužský, ženský a smíšený.V průběhu 60. a 70.let vystupovalo Pěvecké sdružení Leoše Janáčka Luhačovice v lázeňských zotavovnách a navázalo kontakty s obdobnými tělesy na Moravě a na Slovensku. Sbor se zúčastňoval různých festivalů a přehlídek (Otrokovice, Blansko, Mikulov, Brno).

V souvislosti s normalizací v 70. letech měl být na „doporučení“ rady MěNV Luhačovice nastudován angažovaný politický repertoár. Sbor tedy zpíval také písně poplatné době, především na oslavách politických výročí. Od roku 1979 byl druhým sbormistrem Karel Klimeš, který se věnoval vedení mužského sboru. V tomto období byla též navázána dosud trvající spolupráce se slovenským pěveckým sborem SUTO Topolčany.

V letech 1985–1989 stál v čele Smíšeného pěveckého sboru Janáček Luhačovice všestranný muzikant Jaromír Šustek. Po něm se ujal vedení pěveckého sboru Karel Klimeš. Za jeho působení (1989–2001) se možnosti sboru rozšířily a pěvecké těleso koncertovalo na zájezdech v Maďarsku, Itálii, Chorvatsku a Polsku. V roce 1989  získal soubor dosud trvající zázemí pro svoji pravidelnou činnost v MěDK Elektra Luhačovice.

Éra mladých sbormistrů (2001–2005 Adriana Malaníková, 2005–2011 Jiří Drga) znamenala pro pěvecké sdružení modernější repertoár, do kterého byly zařazovány např. spirituály, populární písně, zpěvy z Taizé či vlastní tvorba. „Janáčkovci“ zpívali na mnoha místech Moravy, ale také v Rakousku a pravidelně na promenádních koncertech v luhačovických lázních a na Piešťanských imprésiích.

Od ledna 2012 je sbormistryní Ludmila Staňová. Pod jejím vedením nastudoval  sbor např. Vivaldiho Gloria (uvedeno ve spolupráci s Chrámovým pěveckým sborem Slušovice – dirigent Jiří Šon), Händlovo Halleluiah z oratoria Mesiáš nebo Rybovu pastorální mši Missa in Dominice infra…ex B se sóly a instrumentálním doprovodem.

V roce 2013 byla založena nová tradice: „Svátek sborového zpěvu Luhačovice“, jehož hosty byly pěvecké sbory z blízkého okolí: Cantare Slavičín, Chrámový pěvecký sbor Slušovice, Dvořák Uherský Brod, Moravští madrigalisté Kroměříž, Notabene Bojkovice, ale také např. sbory z Jeseníku, slovenských Piešťan či Topolčan.      V roce 2015 podnikl sbor již pod novým názvem JANÁČEK Luhačovice úspěšné turné ve švýcarské Ženevě.

Bez nadšení a obětavosti zpěváků, bez významné podpory Města Luhačovice, bez jistého zázemí v MěDK Elektra Luhačovice, bez velkorysé pomoci sponzorů by činnost Janáčka Luhačovice byla nemyslitelná. Díky za ni!