Tak jsme se dočkali :)

Přátelé sborového zpěvu, s radostí vám oznamujeme, že připravovaná výstava k 60.výročí našeho sboru proběhne!!! Střípky z historie, fotografie, noty a jiné skvosty budou k vidění v galerii Elektra od 11.6. 2021- 1.7.2021

11.6.2021 v 17:00hod se snad v hojném počtu setkáme a výstavu zahájíme!